فارکس

استانداردهای معاملاتی در بازار سرمایه

اوراق سلف استاندارد موازی

قـرارداد سـلف قـراردادي اسـت كـه براسـاس آن، كالا بـا قيمـت معيـن در زماني مشـخص در آينـده تحويـل گرديـده و بهـاي آن در هنـگام معاملـه پرداخـت ميگـردد. ایـن قـرارداد یکـی از ابزارهـای تأمیـن مالـی تولیدکننـدگان کالاهـا می­باشـد.

یکـی از مشـکلات خریدارانـی کـه وارد قرارداد سـلف می شـوند عـدم وجـود بـازار ثانویـه بـرای ایـن قـرارداد و عـدم امـکان نقـد شـوندگی آن تا سررسـید به دلایـل شـرعی مـی باشـد. زیرا اگر خریـدار، کالایی را به سـلف خریده باشـد، قبل از سررسـید نمی­توانـد آن را بفروشـد. بـرای رفـع ایـن مشـکل در معاملات سـلف، نوآوری جدیـدی در بازار سـرمایه تحـت عنوان قراردادهـای سـلف مـوازی مطرح شـده اسـت. این ابـزار علاوه بر ایـن که بـرای تولیدکنندگان کالاهـا امـکان تأمیـن مالـی فراهم مـی­آورد، یـک ابـزار سـرمایه‏گذاری در اوراق بهـادار کالایی بـرای سـرمایه گـذاران نیز به شـمار مـی‏رود. براسـاس استانداردهای معاملاتی در بازار سرمایه سـاز وکار معاملات سـلف مـوازی مقدار معینـی از دارایـی پایه به فروش می­رسـد کـه وجـه قـرارداد مذکـور باید نقـدی پرداخـت و دارایی پایه در سررسـید مشـخصی در آینده تحویـل شـود. در طـول دورۀ معاملاتـی قـرارداد، خریـدار سـلف اول می­توانـد اقدام بـه فروش دارایـی پایـه بـه میـزان خریداری شـده در قرارداد سـلف اول به شـخص دیگـری در قالب یک قـرارداد سـلف ثانویـه کنـد. این قـرارداد سـلف ثانویـه را سـلف مـوازی می­گویند. به طور معمول دوره عمر اوراق سلف موازی یک سال است و بانی)متقاضی تامین مالی( اصل و سود اوراق را در پایان عمر اوراق پرداخت می کند.

ارتقای استانداردهای تسویه و پایاپای بازار سرمایه

ارتقای استانداردهای تسویه و پایاپای بازار سرمایه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ از هفته گذشته زمان تسویه معاملات اوراق بهاداری که تا پیش از این در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس با معیار سه روز پس از انجام معامله (T+3) انجام می‌شد، به استانداردهای معاملاتی در بازار سرمایه دو روز پس از انجام معامله (T+2) کاهش یافته است.

البته فرآیند کاهش دوره تسویه پس از معاملات، تنها برای بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس از جمله برای بازار پایه است که بر این اساس معاملات اشخاصی که در این بازارها می‌شود باید طی دو روز با اتاق پایاپای تسویه شود.

در این راستا مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سمات) از اجرای موفقیت آمیز کاهش زمان تسویه معاملات بورس و فرابورس از T+3 به T+2 خبر داد و گفت: شرکت سپرده استانداردهای معاملاتی در بازار سرمایه گذاری مرکزی پس از مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر کاهش تسویه معاملات از سه به دو روز، اقدامات زیرساختی لازم را در کوتاهترین زمان انجام داد تا شرایط برای اجرای این مصوبه در بازار سرمایه مهیا شود. بر این اساس خوشبختانه اقدامات زیرساختی انجام شده نیز بلافاصله عملیاتی شد و بدون هیچ مشکلی آغاز به کار کرد.

حسین فهیمی افزود: با توجه به اینکه زمان اجرای مصوبه استانداردهای معاملاتی در بازار سرمایه فوق روز 15 بهمن ماه جاری بود، نخستین تسویه معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس تهران عصر سه شنبه با موفقیت در شرکت سپرده گذاری مرکزی انجام شد تا گامی بزرگ برای ارتقای استانداردهای تسویه و پایاپای و هماهنگی با استانداردهای بین المللی در بازار سرمایه ایران برداشته شود.

وی خاطر نشان کرد: طراحی و اجرای نظام تسویه «تحویل در مقابل پرداخت» (DVP) و راه اندازی واحد تسویه مرکزی (CCP) از برنامه های آتی شرکت سپرده گذاری مرکزی است تا مکانیزم های تسویه و پایاپای در بازار سرمایه به طور کلی با استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشد.

استانداردهای تسویه و پایاپای بازار سرمایه متحول می‌شود/ جزییات نخستین تسویه معاملات

مدیرعامل سپرده گذاری مرکزی گفت: نخستین تسویه معاملات بورس و فرابورس عصر سه شنبه با موفقیت در این شرکت انجام شد تا گام بزرگی برای ارتقای استانداردهای تسویه و پایاپای در بازار سرمایه برداشته شود.

استانداردهای تسویه و پایاپای بازار سرمایه متحول می‌شود/ جزییات نخستین تسویه معاملات

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق استانداردهای معاملاتی در بازار سرمایه بهادار و تسویه وجوه، از اجرای موفقیت آمیز کاهش زمان تسویه معاملات بورس و فرابورس از ۳+T به T+۲خبر داد. حسین فهیمی با بیان مطلب فوق افزود: شرکت سپرده گذاری مرکزی پس از مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر کاهش تسویه معاملات از سه استانداردهای معاملاتی در بازار سرمایه به دو روز، اقدامات زیر ساختی لازم را در کوتاه ترین زمان انجام داد تا شرایط برای اجرای این مصوبه در بازار سرمایه مهیا شود؛ همچنین اقدامات زیر ساختی انجام شده نیز بلافاصله عملیاتی شد و بدن هیچ مشکلی آغاز به کار کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، وی اظهار داشت : با توجه به اینکه زمان اجرای مصوبه فوق روز ۱۵ بهمن ماه جاری بود، نخستین تسویه معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس تهران عصر سه شنبه با موفقیت در شرکت سپرده گذاری مرکزی انجام شد تا گامی بزرگ برای ارتقای استانداردهای تسویه و پایاپای و هماهنگی با استانداردهای بین المللی در بازار سرمایه ایران برداشته شود.

فهیمی خاطر نشان کرد: طراحی و اجرای نظام تسویه «تحویل در مقابل پرداخت» (DVP) و راه اندازی واحد تسویه مرکزی (CCP) از برنامه های استانداردهای معاملاتی در بازار سرمایه آتی شرکت سپرده گذاری مرکزی است تا مکانیزم استانداردهای معاملاتی در بازار سرمایه های تسویه و پایاپای در بازار سرمایه به طور کلی با استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا